Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT chuyên Thái Nguyên

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN

“Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT chuyên Thái Nguyên” gồm có 30 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Hữu Tiến – Hà Nam

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Giang

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Dĩ An – Bình Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 15: Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Phép vị tự tỷ số k là phép đồng dạng với tỷ số |k|.

B. Phép đồng dạng là phép dời hình.

C. Phép dời hình là phép đồng dạng với tỷ số k = 1.

D. Phép vị tự với tỷ số vị tự khác 1 và -1 không phải là phép dời hình.