Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 11 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU

“Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu” gồm có 20 câu trắc nghiệm khách quan và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Quỳnh Thọ – Thái Bình

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 8: Chọn khẳng định SAI.

A. Qua ba điểm phân biệt xác định được một và chỉ một mặt phẳng.

B. Qua 2 đường thẳng phân biệt cắt nhau xác định được một và chỉ một mặt phẳng.

C. Qua 2 đường thẳng phân biệt và song song xác định được một và chỉ một phẳng phẳng.

D. Qua một đường thẳng và một điểm nằm ngoài đường thẳng xác định được một và chỉ một mặt phẳng.