Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Toán 11 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Hà Tĩnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Toán 11 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Hà Tĩnh

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THPT môn Toán lớp 11 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Hà Tĩnh gồm 5 bài toán tự luận. Nội dung đề gồm các phần: lượng giác, xác suất, giới hạn, hình học không gian, min – max và dãy số. Đề thi có lời giải chi tiết và thang điểm.

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Toán 11 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Hà Tĩnh