Đề thi 9 vào 10 trường THPT Kim Liên 2018

Đề thi 9 vào 10 trường THPT Kim Liên 2018

Đánh giá đề ở mức độ cơ bản ( Học sinh thầy Thế Anh sẽ có phổ điểm từ 8-9- 10 điểm)
de thi thu 9 kim lien