Đề thi 2018 môn Toán Đồng Lộc – Hà Tĩnh lần 2

Đề thi 2018 môn Toán Đồng Lộc – Hà Tĩnh lần 2

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán trường THPT Đồng Lộc – Hà Tĩnh lần 2 mã đề 001 được biên soạn nhằm giúp học sinh tham gia thử sức để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán, đề gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề, đề thi thử Toán có đáp án (đáp án được tô đỏ).

Trích dẫn Đề thi 2018 môn Toán Đồng Lộc – Hà Tĩnh lần 2:

+ Đoàn trường cần chọn ra 3 chi đoàn trong tổng số 27 chi đoàn (gồm 13 chi đoàn khối 10 và 14 chi đoàn khối 11) đi giúp xã Đồng Lộc xây dựng nông thôn mới. Tính xác suất để trong 3 chi đoàn được chọn có ít nhất hai chi đoàn thuộc khối 10.
+ Tính thể tích V của vật thể nằm giữa 2 mặt phẳng x = 0, x = 3 biết thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục hoành tại điểm có hoành độ x (0 ≤ x ≤ 3) là một hình chử nhật có hai kích thước là x và 2√(1 – x^2).
+ Cho hình nón có tính chất sau: Có bốn quả cầu có bán kính là r, trong đó có ba quả cầu tiếp xúc với nhau, tiếp xúc với đáy đồng thời tiếp xúc với mặt xung quanh của hình nón. Quả cầu thứ tư tiếp xúc với ba quả cầu kia và tiếp xúc với mặt xung quanh của hình nón. Tìm chiều cao của hình nón theo r.