Đề Toán 12 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ lần 4

Đề Toán 12 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ lần 4

Đề KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ lần 4 mã đề 101 nằm trong chuyên mục đề thi thử môn Toán hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, đề được biên soạn bám sát đề minh họa môn Toán năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với cấu trúc gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút.

Trích dẫn Đề Toán 12 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ lần 4:

+ Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; …..; 100}. Gọi S là tập hợp gồm tất cả các tập con của A, mỗi tập con này gồm 3 phần tử của A và có tổng bằng 91. Chọn ngẫu nhiên một phần tử của S. Xác suất chọn được phần tử có ba số lập thành một cấp số nhân bằng?

 + Cho hàm số y = (x + 1)/(x – 1) có đồ thị (C) và điểm A(a;2). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để có đúng hai tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A và có hệ số góc k1, k2 thỏa mãn k1 + k2 + 10.k1^2.k2^2 = 0. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng?
+ Cho hình thập nhị diện đều (tham khảo hình vẽ bên). Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng có chung một cạnh của thập nhị diện đều bằng?