Đề KSCL lớp 9 trường THCS Bế Văn Đàn

Đề KSCL lớp 9 trường THCS Bế Văn Đàn 

32580672_1631172413664990_1625227100959014912_n

 

HÌNH HỌC

Bài 4: cho nữa đường tròn (O;R) đường kính AB. Trên nữa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB chứa nữa đường tròn, kẻ tia Ax vuông góc với AB, trên đó lấy điểm C(C khác A). Kẻ tiếp tuyến CM tới đường tròn (M là tiếp điểm). Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt đường thẳng CM tại D.

  1. chứng minh tứ giác AOMC nội tiếp.
  2. chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (O).
  3. OC cắt MA tại E, OD cắt MB tại F, Kẻ MH vuông góc AB (H thuộc AB). Chứng minh : (HE)^2 = ( HF)^2 có giá trị không đổi khi C chuyển động trên tia Ax.
  4. chứng minh ba đường thẳng BC, EF, và MH đồng quy.