Đề KSCL học sinh lớp 9, phòng GD-ĐT quận Hoàng Kiếm

Đề KSCL học sinh lớp 9, phòng GD-ĐT quận Hoàng Kiếm

32405632_2073391852931458_4967270776089608192_n

 

HÌNH HỌC

Bài 4: cho tam giác nhọn ABC (AB<AC) có các đường cao AH, BE, CF cắt nhau tại H.

  1. chứng minh tứ giác DHEC nội tiếp và xác định tâm O của đường trong ngoại tiếp tứ giác này.
  2. trên cung nhỏ EC của  (O), lấy điểm I sao cho IC>IE, DI cắt CE tại N. chứng minh: NI.ND=NE.NC.\
  3. gọi M là giao điểm của EF với IC, chứng minh rằng MN //AB.
  4. đường thẳng HM cắt (O) t