Đề Kiểm Tra Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ

TỔNG HỢP 1 SỐ DẠNG ĐỀ KIỂM TRA TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ 

 Tìm hiểu thêm về lớp luyện thi chuyên ngoại ngữ ,lớp toán chuyên ngoại ngữ Tại Đây 

Dưới dây là một số đề thi để các em và phụ huynh biết được cấu trúc đề thi chuyên ngữ và có kế hoạch ôn tập cho hiệu quả.

* Đại cương về hàm số 

*  Hàm  sô bậc nhất và hàm số có chứa dấu giá trị tuyệt đối 

*  Hàm số bậc hai 

*  Vec tơ trong mặt phẳng