Đề kiểm tra kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Minh Khai – Hà Nội

Đề kiểm tra kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Minh Khai – Hà Nội gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi diễn ra vào ngày 14/12/2017.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong không gian, tập hợp điểm M luôn cách đường thẳng d cho trước một khoảng không đổi R (R > 0) là:
A. Mặt nón tròn xoay
B. Hình trụ tròn xoay
C. Khối cầu
D. Mặt trụ tròn xoay\

+ Rút gọn biểu thức P = 2^(log2 a) + log3 3^a ta được kết quả là:
A. P = a^2   B. P = 2a
C. P = 3+ a   D. P = a + 1
+ Thể tích khối trụ (T) biết bán kính đáy r = 3, chiều cao h = 4 là?
A. 12π^3   B. 36π
C. 48π^3   D. 12π^2