Đề kiểm tra học kỳ II Toán 12 năm 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 12 SỞ GD – ĐT BÌNH DƯƠNG

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Cần Thơ

 

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ II Toán 12 sở Bình Dương 2017 – 2018:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm S(-1; 6; 2), A(0; 0; 6), B(0; 3; 0), C(-2; 0; 0). Gọi H là chân đường cao vẽ từ S của tứ diện S.ABC. Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm S, B, H là?
+ Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong y = sinx, trục hoành và hai đường thẳng x = 0, x = π xung quanh trục Ox là?
+ Số phức z thỏa mãn z + 2z‾ = 12 – 2i có:
A. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 2i.
B. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng 2.
C. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng -2.
D. Phần thực bằng 4 và phần ảo bằng -2i.

Download đầy đủ Đề kiểm tra học kỳ II Toán 12 tại đây.