Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường Trần Đại Nghĩa – Đắk Lắk

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA – ĐĂK LĂK

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi học kỳ II Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Duyên Hải – Trà Vinh,

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

 

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018:
+ Cho số phức z = (√2 – 3i)^2. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.
A. Phần thực bằng -7 và Phần ảo bằng -6√2.
B. Phần thực bằng 7 , Phần ảo bằng 6√2.
C. Phần thực bằng -7, Phần ảo bằng 6√2i.
D. Phần thực bằng 7 và Phần ảo bằng 6√2i.
+ Cho số phức z thỏa mãn |z| = √2/2 và điểm A trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của z. Biết rằng trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức w = 1/iz là một trong bốn điểm M, N, P, Q. Khi đó điểm biểu diễn của số phức w là?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): (m^2 – 1)x – 4y – 8z + 6 = 0 và mặt phẳng (Q): 2x – y – 2z + 4 = 0. Khi đó tất cả các giá trị thực của m để mặt phẳng (P) song song mặt phẳng (Q) là?

Download đầy đủ Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán 12 tại đây.