Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Lạc Long Quân – Khánh Hòa

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TOÁN 10 TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN – KHÁNH HÒA

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Giang

Trích dẫn Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 10:
+ Bạn An và bạn Tâm đến một cửa hàng văn phòng phẩm để mua bút chì và bút bi. Bạn An mua 3 bút chì và 2 bút bi với giá 13500 đồng, bạn Tâm mua 2 bút chì và 4 bút bi với giá 17000 đồng. Vậy giá mỗi bút chì và mỗi bút bi tương ứng là:
A. 3000 đồng và 3500 đồng.
B. 2000 đồng và 3000 đồng.
C. 2500 đồng và 3500 đồng.
D. 2500 đồng và 3000 đồng.
+ Cho mệnh đề P: “Tam giác ABC cân tại A”, mệnh đề Q: “AB = AC”. Phát biểu mệnh đề “P kéo theo Q”.
A. Nếu AB = AC thì tam giác ABC cân tại A.
B. Nếu tam giác ABC cân tại A thì AB = AC.
C. Nếu tam giác ABC cân tại B thì AB = AC.
D. Tam giác ABC cân tại A khi và chỉ khi AB = AC.
+ Hãy chọn khẳng định sai.
A. Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
B. ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi vtAB = vtCD.
C. Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.
D. Vectơ – không cùng hướng với mọi vectơ.

Download tại đây