Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 5)

Đề kiểm tra Học kì 1 Toán 9 (Đề 5)

Bài 1: Thực hiện các phép tính:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2: Giải phương trình:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3: Cho hàm số y = – x + 2 có đồ thị (d1) và hàm số y = x có đồ thị (d2).

a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm a và b để (d3) y = ax + b song song với (d2) và cắt (d1) tại điểm có hoành độ bằng 2 lần tung độ.

Bài 4: Thu gọn biểu thức:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại B (AB > AC), nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại B của (O;R) cắt tia AC tại N. Vẽ dây BD vuông góc với AC tại H.

a) Chứng minh ND là tiếp tuyến của (O;R).

b) Chứng minh BC là phân giác cung NBD

c) Vẽ đường kính BE của đường tròn (O). ED cắt tia BN tại K. Chứng minh N là trung điểm của BK.

d) Vẽ DM vuông góc với BE tại M, NE cắt DM tại I. Chứng minh ID = IM

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 3:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 4:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 5:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9