Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 chuyên Sư phạm Hà Nội 2017-2018

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 chuyên Sư phạm Hà Nội 2017-2018

Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Trường THPT chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội là một trong những trường THPT có chất lượng dạy và học cao, do đó đề thi HK1 Toán 12 lần này rất đáng để tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 12 chuyên Sư phạm Hà Nội 2017-2018

Trích dẫn đề thi HK1:
+ Cho hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d có đồ thị trong hình bên. Hỏi phương trình ax^3 + bx^2 + cx + d + 2 = 0 có bao nhiêu nghiệm?
A. Phương trình có đúng một nghiệm
B. Phương trình có đúng hai nghiệm
C. Phương trình không có nghiệm
D. Phương trình có đúng ba nghiệm

+ Cho hình nón đỉnh S có đường cao bằng 6 cm, bán kính đáy bằng 10 cm. Trên đường tròn đáy, lấy hai điểm A, B sao cho AB = 12 cm. Diện tích tam giác SAB bằng?
A. 100 cm2 B. 48 cm2
C. 40 cm2 D. 60 cm2
+ Cho bất phương trình log1/5 f(x) > log1/5 g(x). Khi đó bất phương trình tương đương: