Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT BẮC NINH

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh” gồm 5 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 – Sở GD&ĐT Bắc Ninh sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 11 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 11 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

Tổng hợp các bài toán tổ hợp – xác suất hay và Đáp án

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh”:

Câu 2: Từ một tập gồm 10 câu hỏi trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 câu bài tập, người ta tạo thành các đề thi. Biết rằng một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong 10 câu hỏi trên.

a. Hỏi có bao nhiêu cách tạo ra các đề thi.

b. Tính xác suất để trong một đề thi phải có ít nhất một câu lý thuyết và một câu bài tập.

Câu 4: Cho hình chóp S.ABC. Gọi K, N lần lượt là trung điểm của SA, BC. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho SM = SC.

a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (KMN) và (SBC).

b. Tìm giao điểm của đường thẳng AC và mặt phẳng (KMN).

c. Gọi H là giao điểm của đường thẳng AB và mặt phẳng (KMN). Chứng minh rằng ba đường thẳng KH, MN, SB đồng quy.