Đề kiểm tra học kì 1 Toán 10 và Đáp án – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 9 VÀ ĐÁP ÁN – QUẬN HOÀN KIẾM – HÀ NỘI

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 và Đáp án – Quận Hoàn Kiếm  – Hà Nội” gồm 5 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 – Quận Hoàn Kiếm  – Hà Nội sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp  của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 10 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

                                 PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Quận Nam Từ Liêm

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Quận Hai Bà Trưng

 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Toán 2019 -2020 Quận Thanh Xuân

Trích dẫn một số câu hỏi tự luận  khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 và Đáp án – Quận Hoàn Kiếm  – Hà Nội”:

Bài III (2,5đ)

Cho hàm số bậc nhất y = (m-2)x + m + 1 với m là tham số có đồ thị là đường thẳng (d)

1) Tìm m để (d) đi qua điểm A(1;-1) .Vẽ (d) vơi m vừa tìm được 

2) Với giá trị nào của m thì (d) và đường thẳng (d’) : y=1- 3x song song với nhau ?

3) Tìm m để khoảng cách từ góc tọa độ O đến (d) bằng 1  

 

1

2

3

4

5