Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh

Đề kiểm tra HK1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh gồm 2 phần:
+ Phần chung: Gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, chiếm 80% số câu hỏi.
+ Phần riêng: Gồm 10 câu cho học sinh chuyên và 10 câu cho học sinh không chuyên, chiếm 20% số câu hỏi.

Kỳ thi HK1 Toán 12 trường THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh diễn ra vào ngày 13/12/2017.