Đề Kiểm Tra giữa Học Kì I-Khối 11 -THPT VIỆT ĐỨC

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1- KHỐI 11 – MÔN TOÁN –  THPT VIỆT ĐỨC 

Bài viết  bao gồm “Phần  kiểm tra trắc nghiệm – phần kiểm tra tự luận  ”  Đây là một đề thi chất lượng từ trường chuyên, do đó rất thích hợp để bạn đọc có thể dùng tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi HK1 Toán 11 sắp tới cũng như kỳ thi THPT Quốc gia

Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm quan trọng nâng cao có trong “Đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận giữa học kì 1 -THPT “

Trong mặt phẳng , cho đường trong (c) va đường thẳng (d) ; A,B là 2 điểm cố định .Hãy xác định điểm M trên đường tròn (C) , điểm N trên đường tròn (d) sao cho tứ giác AMNB là hình bình hành