Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án – THPT Đức Hòa – Long An

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐỨC HÒA – LONG AN

Bài viết “Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án – THPT Đức Hòa – Long An – THPTQG 2019” gồm các đề toán về chuyên đề Giải tích lớp 12. Bộ đề giúp đánh giá học sinh sau khi đã hoàn thành chương 1 của môn Toán lớp 12 về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Qua đó, bộ đề giúp học sinh nắm chắc kiến thức về chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số để chuẩn bị cho các câu hỏi về chuyên đề này trong kì thi THPTQG 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án – THPT Chuyên Long An

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án – THPT Chuyên Lê Quý Đôn

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu “Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án – THPT Đức Hòa – Long An – THPTQG 2019”:

Câu 7: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên khoảng (a;b). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu f'(x) > 0, ∀x ∈ (a,b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a,b).

B. Nếu f(x) < 0, ∀x ∈ (a,b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a,b).

C. Nếu f'(x) < 0, ∀x ∈ (a,b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a,b).

D. Nếu f(x) > 0, ∀x ∈ (a,b) thì hàm số đồng biến trên khoảng (a,b).