Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án – THPT Chuyên Long An

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN LONG AN

Bài viết “Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án – THPT Chuyên Long An – THPTQG 2019” gồm các đề toán về chuyên đề Giải tích lớp 12. Bộ đề giúp đánh giá học sinh sau khi đã hoàn thành chương 1 của môn Toán lớp 12 về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Qua đó, bộ đề giúp học sinh nắm chắc kiến thức về chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số để chuẩn bị cho các câu hỏi về chuyên đề này trong kì thi THPTQG 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển chọn 12 đề trắc nghiệm Giải tích 12 chương 1 và Đáp án – THPTQG 2019

Đề thi thử THPTQG môn Toán và Đáp án – THPT Chu Văn An – Gia Lai

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Lợi – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu “Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 1 và Đáp án – THPT Chuyên Long An – THPTQG 2019”:

Câu 10: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Điểm cực đại của hàm số là x = 2

B. Giá trị cực tiểu của hàm số là 4

C. Điểm cực tiểu của hàm số là x = -2

D. Điểm cực trị của đồ thị hàm số là A(3; -2)