Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bắc Ninh

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 12 SỞ GD – ĐT BẮC NINH

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm học 2017 – 2018 sở GD và ĐT Bình Dương

Trích dẫn Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12:
+ Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt
B. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh
C. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt
D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh
+ Cho khối tứ diện ABCD . M là trung điểm AB. Mặt phẳng (MCD) chia khối tứ diện ABCD thành hai khối đa diện nào?
A. Hai khối lăng trụ tam giác
B. Hai khối chóp tứ giác
C. Một lăng trụ tam giác và một khối tứ diện
D. Hai khối tứ diện
+ Nếu tăng chiều cao của một khối chóp lên 2 lần và giảm diện tích đáy đi 6 lần thì thể tích của khối chóp đó tăng hay giảm bao nhiêu lần?
A. Giảm 12 lần   B. Tăng 3 lần
C. Giảm 3 lần    D. Không tăng, không giảm

Download đầy đủ Đề kiểm tra định kỳ lần 1 Toán 12 tại đây.