Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LÊ QUÝ ĐÔN – BÌNH PHƯỚC

Bài viết “Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước” bao gồm 20 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận kiểm tra kiến thức về chương 1 Đại số 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề mệnh đề, tập hợp.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Triệu Quang Phục – Hưng Yên

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Trung Giã – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Đại số 10 chương 1 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Bình Phước”:

Câu 8: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A. Đói bụng quá!

B. Cá sống dưới nước.

C. Bạn ăn cơm chưa?

D. Lan học lớp mấy?

Câu 9: Cách phát biểu nào sau đây không dùng để phát biểu mệnh đề: A ⇒ B.

A. A là điều kiện đủ để có B.

B. A là điều kiện cần để có B.

C. A kéo theo B.

D. Nếu A thì B.