Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc” gồm có 12 câu trắc nghiệm khách quan và 7 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra kì 1 Toán 12 – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hải Dương

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Long

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc”

Câu 1 (Trắc nghiệm): Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) = 3x^2 + 1 với mọi x thuộc R. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (0;+ vô cùng) và nghịch biến trên khoảng (- vô cùng;0).

B. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (- vô cùng;0) và nghịch biến trên khoảng (0;+ vô cùng).

C. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên R.

D. Hàm số y = f(x) đồng biến trên R.