Đề khảo sát Toán năm học 2019-2020 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 12 NĂM HỌC 2019 – 2020 – THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG

“Đề khảo sát Toán 12 năm học 2019-2020 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương” gồm 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề thi chủ yếu bao gồm các bài toán ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Ngoài ra, đề thi còn bao gồm các bài toán về khối đa diện và thể tích khối đa diện thuộc lớp 11.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

10 đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Marie Curie – TP. HCM

Đề kiểm tra trắc nghiệm Giải tích 12 và Đáp án – THPT Quốc Thái – An Giang

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề khảo sát Toán 12 năm học 2019-2020 – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương”:

Câu 5: Một vật chuyển động theo quy luật s(t) = -1/3.t^3 + 6t^2 với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được là bao nhiêu?

A. 243m/s

B. 36m/s

C. 144m/s

D. 27m/s