Đề khảo sát chất lượng lớp 9 (lần 2) Quận Hà Đông

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 (lần 2) Quận Hà Đông

32535031_1654021557999837_8299415217322852352_o

 

HÌNH HỌC

Bài 4: cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R). Đường tròn AD, BE cắt nhau tại H, kéo dài BE cắt đường tròn (O;R) tại F.

  1. chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp được một đường tròn.
  2. chứng minh tam giác HAF cân.
  3. gọi M là trung điểm của cạnh AB. Chứng minh: ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE.
  4. cho BC cố định và BC = R căn 3. Xác định vị trí của A trên đường tròn (O) để DH.DA lớn nhất.