Đề học kì 1 lớp 11 chuyên Sư phạm Hà Nội 2017-2018

Đề học kì 1 lớp 11 chuyên Sư phạm Hà Nội 2017-2018

Đề học kì 1 lớp 11 chuyên Sư phạm Hà Nội 2017-2018: Đề này được đánh giá là khá dễ so với mặt bằng trường chuyên. Các em chịu khó luyện tập thêm

Một số bài trong đề chuyên sư phạm lớp 11 năm 2017-2018

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình bình hành. Gọi N là trung điểm SC. Lấy M đối xứng với B qua A. Chứng minh MD//(SAC)

Xác định giao điểm G của đường thẳng MN với (SAD). Tính GM/GN

IMG_6678 IMG_6679 IMG_6680 IMG_6681