Đề cương lớp 9 học kì 2 THCS Hoàn Kiếm 2018

Đề cương lớp 9 học kì 2 THCS Hoàn Kiếm 2018

Một cano chạy trên sông 7 giờ, xuôi dòng 108km và ngược dòng 63km.
Một lần ca nô đõ cũng chạy trong 7 giờ, xuôi dòng 81 và ngược dòng 84km. Tính vận tốc dòng nước chảy và vận tốc riếng của cano
de cuong hk 2 lop 9 hoan kiem (1) de cuong hk 2 lop 9 hoan kiem (2)