Đề cương học kì lớp 11 THPT Kim Liên 2018

Đề cương học kì lớp 11 THPT Kim Liên 2018

Trichí Đề cương học kì lớp 11 THPT Kim Liên 2018

Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông a. SA=a căn 2 và vuông góc với đáy. Gọi B’, D’ là hình chiếu lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SB,SD.
Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông
AB’ vuông góc với (SBC) B’D’ vuông góc SC. B’D’//BD
Tính góc giữa SC và (SBA); SA và mặt phẳng (SBD)
Gọi C’ là giao điểm của SC và mặp phẳng (AB’D’).Tính SC’/SC
de cuong hoc ki 2 lop 11 kim lien (1) de cuong hoc ki 2 lop 11 kim lien (2) de cuong hoc ki 2 lop 11 kim lien (3) de cuong hoc ki 2 lop 11 kim lien (4) de cuong hoc ki 2 lop 11 kim lien (5) de cuong hoc ki 2 lop 11 kim lien (6) de cuong hoc ki 2 lop 11 kim lien (7) de cuong hoc ki 2 lop 11 kim lien (8) de cuong hoc ki 2 lop 11 kim lien (9)