Đề cương học kì 2 lớp 8 THCS Vinschool 2018

Đề cương học kì 2 lớp 8 THCS Vinschool 2018

Cho tam giác ABC có các đường cao BK và CI cắt nhau tại H. Các đường thẳng kẻ từ B vuông góc với AB và kẻ từ C vuông với AC cắt nhau tại D.
Chứng minh rằng: BHCD là hình bình hành.
Chứng minh rằng: AI.AB=AK.AC
Chính minh rằng: tam giác AIK và ACB đồng dạng.
Chứng minh rằng BI.BA+CK.CA=BC^2
Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì đường thẳng DH đi qua A. Khi đó tứ giác BHCD là hình gì?

 

de cuong hoc ki 2 lop 8 vinschool 2018 (1) de cuong hoc ki 2 lop 8 vinschool 2018 (2) de cuong hoc ki 2 lop 8 vinschool 2018 (3) de cuong hoc ki 2 lop 8 vinschool 2018 (4) de cuong hoc ki 2 lop 8 vinschool 2018 (5)