Đề cương học kì 2 lớp 11 vinschool 2019

Đề cương học kì 2 lớp 11 vinschool 2019

Lời giải chi tiết có trong lớp học của Thầy Thế Anh – Đăng kí học: Thế Anh -0986.683.218

Đề cương học kì 2 lớp 11 kim liên 2019

Đề cương học kì 2 lớp 11 vinschool 2019

Một số bài toán hay trong đề cương  học kì 2 lớp 11 vinschool 2019

Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình chữ nhật tâm O, AB=a;AD=2a. biết SA vuông ABCD. SA=a.
Chứng minh (SAC) vuông ABCD. SCD vuông SAD
Tính góc giữa SC và ABCD; SC và SAB. SD và SAC; SBC và ABCD; SBD và ABCD; SAC va SAB
Cho hình tứ diện OABC có OA, OB,OC đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiều của O xuống ABC. Chứng minh rằng:
H là trực tâm ABC và 1/OH^2=1/OA^2+1/OB^2+1/OC^2
Tam giác ABC nhọn
S^2 (ABC)=S^2 (OAB)+S^2 (OBC) +S^2 (OAC)