Đề cương học kì 2 lớp 11 THPT Đống Đa 2018

Đề cương học kì 2 lớp 11 THPT Đống Đa 2018

Trích Đề cương học kì 2 lớp 11 THPT Đống Đa 2018

Cho tam giác cân bằng nhau ACD và BCD có chung cạnh CD và không đồng phẳng. Gọi I, J,M, N, P lần lượt là trung điểm của cạnh AB,CD, AC,BC,AD. Chứng minh
a. CD vuông góc với (AJB)
b. AB vuông góc với (CID)
c. IJ vuông góc với (MNP)
de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (1) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (2) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (3) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (4) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (5) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (6) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (7) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (8) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (9) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (10) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (11)