Đề cương học kì 2 lớp 11 kim liên 2019

Đề cương học kì 2 lớp 11 kim liên 2019

Lời giải chi tiết có trong lớp học của Thầy Thế Anh – Đăng kí học: Thế Anh -0986.683.218

Đề cương học kì 2 lớp 11 kim liên 2019

Đề cương học kì 2 lớp 11 vinschool 2019

Một số bài toán hay trong đề cương  học kì 2 lớp 11 kim liên 2019

Bài 1: Cho y=2x/(x+1)
Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành.
Tìm tọa độ M thuộc (C) biết tiếp tuyến của (C) tại M cắt Ox;Oy tại A; B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 1/4

Bài 2: Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thoi cạnh a; góc A=60. SA=SB=SD=a. Gọi I là hình chiếu vuông góc của S lên đáy.
Chứng minh A, I,C thẳng hàng
Tính góc giữa SC và AB
Tính góc giữa mặt phẳng (SAB) và đáy
Tính góc giữa (SAB)và đáy
Tìm điểm cách đều 5 điểm S,B,D,C,I
Chứng minh SBC vuông SDC