Đề cương học kì 2 lớp 10 THPT chuyên Amsterdam 2018

Đề cương học kì 2 lớp 10 THPT chuyên Amsterdam 2018

Trích đề cương học kì 2 lớp 10 THPT chuyên Amsterdam 2018

Trong mặt phẳng Oxy,cho tam giác ABC biết B(-4;1) và G(1;1) là trong tâm của tam giác ABC. Phương trình đường thẳng chứa phân giác trong góc B của tam giác ABC là x-y-1=0. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

de cuong hk 2 lop 10 amsterdam (1) de cuong hk 2 lop 10 amsterdam (2) de cuong hk 2 lop 10 amsterdam (3) de cuong hk 2 lop 10 amsterdam (4) de cuong hk 2 lop 10 amsterdam (5) de cuong hk 2 lop 10 amsterdam (6) de cuong hk 2 lop 10 amsterdam (7) de cuong hk 2 lop 10 amsterdam (8) de cuong hk 2 lop 10 amsterdam (9) de cuong hk 2 lop 10 amsterdam (10)