Đề cương học kì 2 lớp 10 Đoàn Thị Điểm 2018

Đề cương học kì 2 lớp 10 Đoàn Thị Điểm 2018

Trích đề cương Đề cương học kì 2 lớp 10 Đoàn Thị Điểm 2018

Viết phương trình chính tắc của (E)
a. (E) có độ dài trục lớn và nhỏ lần lượt là 8 và 4.
b. (E) có độ dài trục lớn là 12 và tiêu cự là 6.
c. (E) có độ dài trục nhỏ là 5 và tiêu cự là 3
d. (E) nhận A(4;0) là một đỉnh và có tiêu điểm F(-3;0)

de thi hk2 doan thi diem 2018 (1) de thi hk2 doan thi diem 2018 (2) de thi hk2 doan thi diem 2018 (3) de thi hk2 doan thi diem 2018 (4) de thi hk2 doan thi diem 2018 (5) de thi hk2 doan thi diem 2018 (6)