Đề cương hk1 toán lớp 9 vinschool 2020

Đề cương hk1 toán lớp 9 vinschool 2020

Trích dẫn Đề cương hk1 toán lớp 9 vinschool 2020

Cho đường tròn (O) đường kính AB. điểm M thuộc đường tròn.
Vẽ điểm N đối xứng với A qua M. BN cắt đường tròn ở C. Gọi E là giao điểm của AC và BM
a. Chứng minh rằng điểm M,N,C,E cùng thuộc 1 đường tròn.
b. Chứng minh NE vuông góc AB.
c. Gọi F là điểm đối xứng với E qua M. Chứng minh FA là tiếp tuyến của đường tròn (O)

ĐĂNG KÍ HỌC OFFLINE THẦY THẾ ANH: 0986.683.218

ĐỊA CHỈ: P602 CHUNG CƯ 46 NGÕ 230 LẠC TRUNG HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI