Đề cương hk1 toán lớp 8 Vĩnh Tuy 2020

Đề cương hk1 toán lớp 8 Vĩnh Tuy 2020

Trích dẫn Đề cương hk1 toán lớp 8 Vĩnh Tuy 2020

Cho tam giác ABC vuông tại A. Trung tuyến AM. Từ M kẻ các đường thẳng song song với AB,AC cắt AC,AB theo thứ tự tại K và H.
Tứ giác AHMC là hình gì? vì sao
Chứng minh AM=HK
Gọi AD là đường cao của tam giác ABC. Chứng minh HD vuông góc DK.