Đề cương hk1 toán lớp 12 Đống Đa 2020

Đề cương hk1 toán lớp 12 Đống Đa 2020

Trích dẫn Đề cương hk1 toán lớp 12 Đống Đa 2020

Cho tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x. rồi gập tấm nhóm lại như hình vẽ dưới dây để được một cái hộp không nắp. tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

Đề cương hk1 lớp 12 toán Đống Đa – đây là một trong những đề cương khá đầy đủ
https://www.nguyentheanh.com/de-cuong-hk1-toan-lop-12-dong-da-2020/