Đề cương hk1 toán lớp 11 Tạ Quang Bửu 2020

Đề cương hk1 toán lớp 11 Tạ Quang Bửu 2020

Trích dẫn Đề cương hk1 toán lớp 11 Tạ Quang Bửu 2020

Câu 20: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. G là trọng tâm tam giác BCD.
Khi đó giao điểm của đường thẳng MG và (ABC)
Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD với đáy là tứ giác lồi có các cạnh đối không song song. AC cắt BD tại O. AD cắt BC tại I. Khi đó giao tuyến của SAC và SBD là