Đề cương HK1 – lớp 9 – trường THCS Khương Thượng

Đề cương HK1 – lớp 9 – trường THCS Khương Thượng

Đề cương học kì 1 lớp 9  trường THCS Khương Thượng  2017-2018. Đề cương học kì lớp 9 trường Khương Thượng môn Toán: Căn bậc hai, căn bậc ba, Rút gọn căn thức, Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai, hình học tiếp tuyến, tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau. 

IMG_6139 IMG_6140 IMG_6141 IMG_6142 IMG_6143