Đề cương hk 2 lớp 11 THPT Đống Đa 2018

Đề cương hk 2 lớp 11 THPT Đống Đa 2018

Trích đề cương học kì 2 lớp 11 THPT Đống Đa 2018

Cho hình chóp SABC có đáy ABC vuông góc tại A. các cạnh bên SA, SB,SC bằng nhau. Gọi I, J lần lượt là trung điểm cạnh BC, BA.
Chứng minh SI vuông góc với (ABC)
Vẽ đường cao IK của tam giác SIJ. Chứng minh IK vuông góc với (SAB)

de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (1) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (2) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (3) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (4) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (5) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (6) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (7) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (8) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (9) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (10) de cuong hk2 lop 11 dong da 2018 (11)