Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang

ĐỀ CUỐI KÌ TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN THOẠI NGỌC HẦU – AN GIANG

“Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang” gồm có 50 câu trắc nghiệm bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ – Hòa Bình

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Huệ – Hải Phòng

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lương Ngọc Quyến – Thái Nguyên

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong tài liệu tham khảo:

Câu 3: Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = |x + 2| + |x – 2|, g(x) = -|x|.

A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn.

B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.

C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ.

D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.

Câu 34: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là không phải là mệnh đề?

(1) Huế là một thành phố của Việt Nam.

(2) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế.

(3) Hãy trả lời câu hỏi này!.

(4) 5 + 19 = 24. 

(5) 6 + 81 = 25.

(6) Bạn có rỗi tối nay không?

(7) x + 2 = 11

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3