Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Thống Nhất A – Đồng Nai

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT THỐNG NHẤT A – ĐỒNG NAI

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Thống Nhất A – Đồng Nai” gồm có 35 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Thống Nhất A – Đồng Nai”:

Câu 18: Trên đường tròn lượng giác gốc A, cho cung lượng giác AM có số đo là a = 4pi/3 + k2pi (với k thuộc Z). Điểm cuối M nằm ở góc phần tư:

A. thứ tư (IV).

B. thứ hai (II).

C. thứ ba (III).

D. thứ nhất (I).