Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM

ĐỀ CUỒI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI – TP HCM

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM” gồm có 5 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Du – TP HCM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Thị Minh Khai – TP HCM”:

Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy:

a) Viết phương trình đường thẳng (∆’) qua điểm A(1;2) và song song với đường thẳng (∆): 2x + y − 1 = 0.

b) Cho đường tròn (C): x^2 + y^2 = 4 và điểm I(1;1). Tìm điểm M thuộc (C) sao cho góc (OM;IM) đạt giá trị lớn nhất.