Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Du – TP HCM

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN DU – TP HCM

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Du – TP HCM” gồm có 10 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Vinh Lộc – TT Huế

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Trãi – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Du – TP HCM”:

Câu 10: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x^2 + y^2 – 8x + 4y – 5 = 0.

a) Xác định tọa độ tâm I và độ dài bán kính R của đường tròn (C).

b) Gọi d là đường thẳng vuông góc với đường thẳng Δ: 3x – 4y + 1 = 0 và cắt đường tròn (C) tại hai điểm A và B sao cho độ dài dây cung AB = 8. Viết phương trình đường thẳng d.