Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT LÊ HỒNG PHONG – KHÁNH HÒA

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa” gồm có 24 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh 

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa”:

Câu 10: Cho b < 0, chọn phép biến đổi đúng:

A. bx – b ≤ 0 ⇔ x ≤ 1

B. bx – b ≤ 0 ⇔ x ≥ 1

C. bx – b ≤ 0 ⇔ x ≤ -1

D. bx – b ≤ 0 ⇔ x ≥ -1

Bài 3 (Tự luận): Cho tam giác ABC có cạnh CB = 7, AC = 10, góc C = 60 độ. Tính cạnh AB và diện tích tam giác ABC.

Bài 4 (Tự luận): Viết phương trình đường tròn có đường kính AB với A(-1;4), B(-3;6).