Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Bình

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Bình” gồm có 12 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam 

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Thống Nhất A – Đồng Nai

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Bình”:

Câu 1: (Trắc nghiệm) Độ lệch chuẩn của một dãy số liệu thống kê được tính là giá trị nào sau đây của dãy?

A. Bình phương của phương sai.

B. Một nửa của phương sai.

C. Căn bậc hai của phương sai.

D. Hai lần phương sai.

Câu 15 (Tự luận): Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A(3;-2), B(-2;1); C(1;3).

a) Viết phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng BC.

b) Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng BC.