Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT BẮC NINH

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh” gồm có 5 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam 

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Hồng Phong – Khánh Hòa

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh”:

Câu 2: Cho tam thức bậc hai f(x) = 2x^2 – (m + 2)x + m – 2 ẩn x, với m là tham số.

a) Giải bất phương trình f(x) = 0 khi m = -1.

b) Tìm m để giá trị nhỏ nhất của f(x) trên R đạt giá trị lớn nhất.

Câu 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(7;2), B(0;-4), C(3;0).

a) Viết phương trình đường thẳng BC.

b) Viết phương trình đường tròn (T) tâm A và tiếp xúc với BC.

c) Tìm điểm M trên đường tròn (T) sao cho MB^2 – MC^2 = 53.