Đề chuyên sư phạm và đáp án chi tiết lần 3 – 2017

Đề chuyên sư phạm và đáp án chi tiết lần 3 – 2017

Đây là đề Toán khá hay các em học sinh có thể tham khảo.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

0 1 2 3 4 5

Đề CHUYÊN SƯ PHẠM HÀ NỘI

Câu 1: (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Gọi ,  là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số . Diện tích của tam giác  (với  là gốc tọa độ) bằng.

Câu 2: (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số sau có hai điểm cực trị cách đều trục tung

Câu 3: (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)   Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh , mặt bên  là tam giác đều, mặt bên  là tam giác vuông cân đỉnh . Thể tích khối chóp  là

Câu 4: (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Cho hình lăng trụ đứng  có tất cả các cạnh bằng  Thể tích khối tứ diện  là

Câu 5: (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Phương trình  có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt

Câu 6: (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Cho hình trụ có các đáy là hai hình tròn tâm  và , bán kính đáy bằng chiều cao và bằng . Trên đường tròn đáy tâm  lấy điểm , trên đường tròn đáy tâm  lấy điểm , sao cho . Thể tích khối tứ diện  là

Câu 7: (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Tìm hàm số  dưới đây, biết rằng đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm và đồ thị có giao điểm hai đường tiệm cận là .

Câu 8: (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Tập hợp nghiệm của hệ bất phương trình  là

Câu 9: (Oxyz –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Trong không gian với hệ tọa độ , cho  và các điểm , ,  thuộc các trục , ,  sao cho hình chóp  có các cạnh , ,  đôi một vuông góc với nhau. Tính thể tích khối chóp .

Câu 10: (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Cần xẻ một khúc gỗ hình trụ có đường kính  và chiều dài  thành một cái xà hình hộp chữ nhật có cùng chiều dài. Lượng gỗ bỏ đi tối thiểu xấp xỉ là

Câu 11: (Nguyên hàm tích phân –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Đạo hàm của hàm số  là

 

Câu 12: (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số  có đúng hai đường tiệm cận ngang.

Câu 13: (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Một đống cát hình nón cụt có chiều cao , bán kính đáy lớn , bán kính đáy nhỏ . Thể tích đống cát xấp xỉ

.Câu 14: (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Tất cả đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Câu 15: (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Cho hình hộp  có tất cả các cạnh bằng  và , . Thể tích hình hộp là

Câu 16: (Hình Oxyz –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)  Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng , . Đường thẳng  đi qua  cắt , tại  và . Độ dài  là

Câu 17: (Hình Oxyz –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Cho hàm số  Hãy tính

 

Câu 18: (Hình Oxyz –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu  Tiếp diện của  tại điểm  có phương trình là 

 

Câu 19: (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Cho hình nón  có đỉnh là , đường tròn đáy là  có bán kính  góc ở đỉnh của hình nón là  Hình chóp đều  có các đỉnh  thuộc đường tròn  có thể tích là

Câu 20: (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Tất cả các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là

Câu 20: (Mũ Logarit –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)Gọi ,  là các nghiệm của phương trình  Khi đó tích ,  bằng

Câu 21: (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Tìm tất các những điểm thuộc đồ thị hàm số  có khoảng cách đến đường tiệm cận ngang của đồ thị bằng

Câu 22: (Nguyên hàm – Tích phân –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Cho hàm số  Hãy tính

Câu 23 (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội)Hình chóp đều  có cạnh đáy bằng  góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng  có thể tích là

 

Câu 25 (Hình Oxyz –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Trong không gian với hệ tọa độ  cho ba điểm ; ;  và mặt phẳng . Điểm  thuộc  sao cho . Thể tích khối chóp  là

 

Câu 26 (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Đồ thị hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau. Mệnh đề nào sau đây đúng.

Câu 25 (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Tập hợp các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số  có đường tiệm cận là

Câu 26 (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Cho hàm số . Gọi  là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số và  là đường thẳng đi qua điểm  có hệ số góc . Tìm  để khoảng cách từ  đến  bằng .

Câu 27 (Tích phân nguyên hàm –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn  và parabol  bằng

Câu 28 (Hình Oxyz –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm ,  và điểm  thay đổi trên đường thẳng . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là

Câu 29 (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Cho hàm số  khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng

Câu 30 (Oxyz –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm , . Đường thẳng  cắt mặt phẳng tọa độ  tại điểm . Giá trị của biểu thức  là

Câu 30 (Nguyên hàm tích phân –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) tất cả các giá trị thực của tham số  để bất phương trình sau đây nghiệm đúng với mọi giá trị thực của   .

Câu 30 (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân đỉnh , , . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện là

Câu 31 (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm ,  và mặt cầu . Mặt phẳng  đi qua ,  và cắt mặt cầu  theo giao tuyến là đường tròn có bán kính lớn nhất có phương trình là

Câu 33 (Hàm số –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để hệ phương trình có nghiệm thực

 

Câu 32 (Hình không gian –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Tập hợp nghiệm của phương trình  (ẩn ) là

Câu 33 (Số phức –  Chuyên Sư phạm – Hà Nội) Cho hai số phức ,  thỏa mãn . Khi đó  bằng