Đề 9 vào 10 trường Nhân Chính Hà Nội

Đề 9 vào 10 trường Nhân Chính Hà Nội

Trích Đề 9 vào 10 trường Nhân Chính Hà Nội

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O;R). Vẽ AH vuông góc BC, từ H vẽ HM vuông góc với AB và HN vuông góc với AC (H thuộc BC,M thuộc AB,N thuộc AC). Vẽ đường kính AE cắt MN tại I, tia MN cắt đường tròn (O;R) tại K.
a.Chứng minh tứ giác AMHN nội tiếp
b. Chứng minh AM.AN=AN.AC
c. Chứng minh AE vuông góc MN
d. Chứng minh AH=AK.

de nhan chinh